آثار بهایی به مسئله ازدواج، اهمیت آن و نهاد خانواده بسیار پرداخته است. ازدواج از دیدگاه دیانت بهایی تنها پیوندی جسمانی نیست، بلکه پیوند روحانی میان زن و مرد محسوب می شود. در ازدواج بهایی زن و مرد از حقوق یکسانی برخوردار هستند و هر دو در کنار هم می کوشند که به تعالی جسمانی، انسانی و روحانی دست یابند. ازدواج میان دو نفر باعث ایجاد پیوندهای خانوادگی و دوستانه نیز می شود. زن و شوهر باید تلاش کنند روابط دوستی و مَحَبَّتی برقرار سازند که اَبَدیّ و مبتنی بر زندگی روحانی انسان باشد.

بیانات بهایی

هدف این وب سایت، اطلاع رسانی و رفع شبهات در باب موضوع ازدواج و مباحث مربوط به آن در دیانت بهایی است. اهمیت ازدواج در دیانت بهایی، احکام شرعی مربوط به ازدواج بهایی و جواب به برخی از اتهامات دروغین از موضوعات اصلی هستند که سعی شده در این وب سایت تحت پوشش قرار گیرند. همچنین در قسمت چند رسانه ای و پادکست می توانید با نمونه هایی از دیدگاه ها و یا تجارب شخصی افراد بهایی آشنا شوید.

در حال حاضر، تنها راه به اشتراک گذاشتن دیدگاه هایتان و یا مطرح کردن سوال هایتان، مراجعه به بخش تماس با ما است. اگرچه در آینده ای نزدیک سعی خواهد شد ابزارهای مناسب تری برای این منظور در اختیار مخاطبین قرار گیرد.

ما را دنبال کنید

بستن منو