زنان بهائی

زن و صلح

اولین گفتار ما در این زمینه به موضوع «زن و صلح» مربوط می‏شود، زیرا در آثار بهائی به صراحت آمده که مشارکت زنان در اداره‏ی‏ امور عالم ضرور است، چه زنان به طبیعت طرفدار صلح هستند و صلح بنیادگذار آینده‏ی بشریت خواهد بود.

ادامه مطلب >

تساوی زنان اصل مکملیت دیانت بهائی

تعالیم بهائی در عین حال که بر تساوی زن و مرد تأکید می‌نماید، در برخی موارد از وظایف متمایز آنان با توجه به جنسیت دفاع می‌کند. از آنجایی که دیانت بهائی همچنین تعلیم می‌دهد که عقاید مذهبی باید با “معیارهای علمی” سنجیده شود، این تناقض ظاهری مستلزم مطالعات دقیقی است.

ادامه مطلب >

امه البهاء روحیه خانم

امه البهاء روحیه خانم (۸ اوت ۱۹۱۰ – ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰) با نام اصلی مری ساترلند ماکسول در نیویورک به دنیا آمد ولی در مونترال بزرگ شد.

ادامه مطلب >

مرد و زن هر دو بشرند و بندگان یک خداوند. نزد خدا ذکور واناث نیست . هرکس قلبش پاک تر و اعمالش بهتر در نزد خدا مقرّب تر است خواه مرد باشد خواه زن،این تفاوتی که الان مشهود است از تفاوت تربیت است زیرا نساء مثل رجال تربیت نمی شوند اگر مثل رجال تربیت شوند در جمیع مراتب متساوی شوند زیرا هر دو بشرند و در جمیع مراتب مشترک خدا تفاوتی نگذاشته.

حضرت عبدالبهاء

قلم اعلی فرق مابین عباد و اماء را از میان برداشته و کلّ را در صُقع واحد بعنایت کامله و رحمت منبسطه مقرّ و مقام عطا فرمود.

حضرت بهاء الله
بستن منو