مقاله ها

راجع به اتهام ناروای ازدواج با محارم در دیانت بهائی

بیت العدل اعظم به وضوح بیان داشته‌اند که یک بهائی مجاز نیست با مادر و یا پدر خود و با خواهر و برادر آنان و اجدادشان، و با برادر و یا خواهر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان و با پسر و یا دختر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان ازدواج کند.

ادامه مطلب >

طلاق در دیانت بهائی

امر طلاق در دیانت بهایی مذموم شمرده می شود و به بهائیان توصی می شود که تا آنجا که می توانند مشکلات زناشویی خود را حل نمایند به گونه ای که طلاق گزینه آخر تلقی شود.

ادامه مطلب >

تعهد در روابط

فرانک ثابتیان         بسیاری از روانشناسان اعتقاد دارند که روابط مرد و زن باید چهارچوب داشته باشد. این ” باید” کلید رابطه موفق است. فروید

ادامه مطلب >

عقد بهایی ارتباط بین طرفین است و تعلّق خاطر بین جهتین. ولی باید نهایت دقت بنمایند و بر اخلاق همدیگر واقف شوند و عهد وثیق ارتباط ابدی حاصل شود و مقصد الفت و رفاقت و وحدت و حیات سرمدی باشد.

حضرت عبدالبهاء

در جواب سوال شما مبنی بر اینکه آیا غیر از زناشویی نمونه ی مشروع دیگری در مورد استفاده از غریزه ی جنسی وجود دارد، باید گفت بنا بر تعالیم بهایی هیچ گونه رابطه جنسی مشروع و آزاد نیست مگر از راه انجام مراسم قانونی ازدواج بین زوجین و در چهارچوب زندگی زناشویی. روابط دیگر نه مشروع است نه مفید برای سلامت بدن.

شوقی افندی
بستن منو