عشق فرای مرزها – ساوان و دنیا

عشق فرای مرزها – ساوان و دنیا

 

سوان از پدر و مادری ایرانی در آمریکا به دنیا آمده است. دنیا Denia پدر و مادری آمریکایی دارد و در اروپا به دنیا آمده است. آن ها ازدواج زود هنگامی داشته اند. در این برنامه با آن ها بیشتر آشنا می شویم و اینکه چگونه سعی دارند زندگی بهتر و سرشار از پیشرفتی در کنار یکدیگر داشته باشند. برنامه “عشق فرای مرزها” به ازدواج های بین نژادی/ قومی می پردازد. اینکه چگونه افرادی از فرهنگ های متفاوت می توانند با هم به زیبایی زندگی کنند و آغازی برای وحدت عالم انسانی باشند.

بستن منو