عشق فرای مرزها – لیلا و نیکو

عشق فرای مرزها – لیلا و نیکو

لیلا از پدری آمریکایی و مادری ایرانی متولد شده است. او در آفریقای جنوبی نیکو را ملاقات می کند و عشقشان از مرزها فراتر می رود ومنجر به یک ازدواج زیبا می شود. در این برنامه با آن ها بیشتر آشنا می شویم و اینکه چگونه سعی دارند زندگی بهتر و سرشار از پیشرفتی در کنار یکدیگر داشته باشند. برنامه “عشق فرای مرزها” به ازدواج های بین نژادی/ قومی می پردازد. اینکه چگونه افرادی از فرهنگ های متفاوت می توانند با هم به زیبایی زندگی کنند و آغازی برای وحدت عالم انسانی باشند.

بستن منو