عشق فرای مرزها – مریم و ایان

عشق فرای مرزها – مریم و ایان

 

مریم ایرانی است و در یکی از توابع مشهد به دنیا آمده است. اما او در کودکی به همراه پدر و مادرش به جزایر پاسیفیک مهاجرت می کند. بعدا برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت می کند تا پزشک شود. ایان آمریکایی است و در بالتیمور مریلند به دنیا آمده است. ایان و مریم در آمریکا با یکدیگر آشنا شدند و ازدواج کردند. آن ها زندگی پر از عشقی را در انتظار فرزند اول تجربه می کنند. در این برنامه با آن ها بیشتر آشنا می شویم و اینکه چگونه سعی دارند زندگی بهتر و سرشار از پیشرفتی در کنار یکدیگر داشته باشند. آن ها راجع به نقش های متدوال زن و مرد صحبت می کنند و اینکه از نظر آن ها هیچ نقش کلیشه ای برای زن و مرد تعریف نشده است. برنامه “عشق فرای مرزها” به ازدواج های بین نژادی/ قومی می پردازد. اینکه چگونه افرادی از فرهنگ های متفاوت می توانند با هم به زیبایی زندگی کنند و آغازی برای وحدت عالم انسانی باشند.

بستن منو