عشق فرای مرزها – جاش و نگار

عشق فرای مرزها – جاش و نگار

جاش از یک پدر مکزیکی و مادری کوبایی در آمریکا متولد شده و با نگار که ایرانی است ازدواج کرده است. آن ها به همراه دو فرزندشان زندگی پر از مهر و محبتی را دارند. آنها در این ویدیو به چگونگی آشناییشان با همدیگر و مشکلات زندگی مشترکشان و اینکه چگونه با آن مشکلات رو به رو می شوند می پردازند. برنامه “عشق فرای مرزها” به ازدواج های بین نژادی/ دینی می پردازد. اینکه چگونه افرادی از فرهنگ های متفاوت می توانند با هم به زیبایی زندگی کنند و آغازی برای وحدت عالم انسانی باشند.

بستن منو