عشق فرای مرز ها – خانواده پارکر

عشق فرای مرز ها – خانواده پارکر

لیلا از پدر و مادر ایرانی در کانادا به دنیا آمد و در ونزوئلا بزرگ شد و در کنار همسر امریکایی خود دیوید و پسرشان چیس در کالیفرنیای امریکا زندگی می کنند. برنامه “عشق فرای مرزها” به ازدواج های بین نژادی/ قومی می پردازد. اینکه چگونه افرادی از فرهنگ های متفاوت می توانند با هم به زیبایی زندگی کنند و آغازی برای وحدت عالم انسانی باشند.

بستن منو