تعهد در روابط

تعهد در روابط

فرانک ثابتیان

        بسیاری از روانشناسان اعتقاد دارند که روابط مرد و زن باید چهارچوب داشته باشد. این ” باید” کلید رابطه موفق است. فروید گفته است که اگر روابط جنسی کنترل نشود، باعث تباهی زندگی انسان می گردد. روانشناسان معتقدند اگر روابط زن و مرد حد و مرز نداشته باشد، افراد زندگی روانی سالم نخواهند داشت؛ زندگی روانی سالم منوط به این چهارچوب است که آن را در “مذهب” ازدواج می گویند!  هر علمی و هر سبک فکری لغات مخصوص خودش را برای تفسیر از جهان دارد. این کلمه ” ازدواج” در مذهب، همان کلمه ” چارچوب” در روانشناسی ست.

        در روانشناسی گفته می شود که افراد بعد از ۱۸ سالگی، می توانند با جنس مخالف رابطه داشته باشند واین حق طبیعی یک انسان است. دیانت بهایی هم این را حق طبیعی یک انسان می داند، وتجرد را پیش از آنکه نوعی فضیلت وپاکدامنی بداند، به عنوان” محدودیتی ناخوش آیند” از آن یاد کرده است. از نظر آیین بهایی، هر نفسی باید ازدواج را وظیفه وجدانی خود بداند واین امری ست که حضرت بهاءالله بهاییان را تشویق به انجام آن می نماید، اما ازدواج، اجباری هم نیست و کاملا انتخاب خود فرد است که می خواهد تشکیل خانواده دهد یا به حالت تجرد باقی بماند. شوقی افندی هم در نامه ای توضیح می دهند که ازدواج امری واجب نیست، ولی “قویاً به عنوان حصن حصین خوشبختی توصیه گردیده است”.

       بسیاری از افراد می گویند که اگر چندین رابطه جنسی در یک زمان با افراد مختلف داشته باشند،  زندگیشان جالبتر و هیجان انگیز تر می شود، و داشتن این روابط متعدد، باعث لذت بیشتر است. حرف اینگونه افراد ممکن است درست باشد. در هر صورت تنوع همیشه برای انسان جالب است و انسان به قول فروید  در” جستجوی لذت و کاهش تنش”، در مسائل جنسی هم ممکن است بخواهد به دنبال لذت بیشتر برود.  فقط نکته مهم این است که این فرمول ” هرچه تنوع بیشتر، لذت بیشتر” برای رابطه زن ومرد اصلا کاربردی ندارد، ورابطه اتفاقا اصلا نباید بر اساس تنوع و صرف لذت جلو برود. همین فرمول “تنوع بیشتر، لذت بیشتر” است که اگر در مورد روابط زن ومرد  اجرا شود، او را به سوی تباهی کامل خود و خانواده اش می کشاند، و در دیانت بهایی هم تنها راه یک زندگی خانوادگی شاد و موفّق داشتن یک شریک زندگی است و نه هرگز بیشتر. دیانت بهایی هم با داشتن بیش از یک شریک زندگی بشدت مخالف است و هرگونه روابط متعدد جنسی زائیده این دوران مدرن، مانند روابط ضربدری و یا روابط جنسی گروهی را بشدت نفی می کند.   .

        در دیانت بهایی، وفاداری کامل طرفین ازدواج از اهمیت خاصی برخوردار است. دیانت بهایی معتقد است که این روابط باید تحت ضابطه وقاعده معین که همان علقه زوجیت باشد اعمال گردد. قضیه تک همسری در دیانت بهایی به صورتی اهمیت دارد که  شوقی افندی یکی از شخصیتهای دیانت بهایی، در این باره می گوید که حتی اگر یکی از طرفین به مریضی غیر قابل شفا مبتلا شود، زوج دیگر نمی تواند همسر دوم داشته باشد، حتی وقتی همسر  اول از این وصلت راضی باشد. همچنین در لزوم  وجود وفا داری بین زن و مرد، حضرت عبدالبهاء می فرمایند،” نباید به مجّرد ادنی تکدّر و اغبراری که در بین زوج و زوجه واقع، زوج با زن دیگری به فکر الفت افتد و یا زوجه نیز در فکر زوجی دیگر افتد. این مخالف عصمت ملکوتی وعفّت حقیقی است”. در واقع در دیانت بهایی اختیار دو همسر مردود است. 
داشتن دو یا چند شریک جنسی، تاثیرات منفی بر زندگی زناشویی وروابط همسران با هم دارد ودیانت بهایی کامل آن را رد کرده وهیچ بهانه ای را برای داشتن این شرایط قبول نمی کند وخیانت را مضر برای سلامت روح وجسم انسان می داند. در روانشناسی هم، تعهد ووفاداری در ارتباط زن ومرد بسیار مهم است، تا جایی که حتی اگر یک فرد برای ازدواج در دوره آشنایی با فردی باشد، نمی تواند به صورت همزمان با فرد دومی هم دوره آشنایی داشته باشد، یعنی همزمان با دو نفر باشد، وعنوان کند که چون هنوز ارتباط خاصی شکل نگرفته است وهنوز دوره آشنایی است، با دو نفر بودن ایرادی ندارد. در روانشناسی حتی در دوره آَشنایی، فرد اجازه این را ندارد که با بیش از یک نفر در ارتباط باشد. در واقع این، گویای احترامی هست که روانشناسی برای وجود انسان واحساساتش قائل است.  

        چه از دیدگاه بهایی وچه بر اساس اصول روانشناسی، در روابط مرد و زن باید چهارچوبی باشد. واگر  زن و مرد از این چهارچوب، به هر دلیلی، خارج شوند سلامت روانی آنها تهدید می شود. در یک ازدواج، فقط یک مرد و زن باید باشند که اساس زندگی خانوادگی است. همسر بیشتر از یکی باعث سست شدن اساس خانواده می شود  و آینده تباهی را برای افراد به دنبال دارد. رابطه جنسی فقط باید در چهارچوب ارتباط زن و مرد باشد، و هرگونه تنوع طلبی جنسی و داشتن رابطه جنسی خارج از آن چهارچوب، به ارتباط صدمه می زند. این باید و نبایدهایی که برای ارتباط بین زن و مرد وجود دارد، بر اساس شناخت علمی از وجود انسان است که  رعایت آنها باعث بوجود آمدن یک رابطه درست و تحکیم آن می شود.   

 

بستن منو